Stormschade: is mijn woning verzekerd?

Stormschade, Storm, Schade, Storm schade

Wat is stormschade?

Men kan spreken over directe stormschade of indirecte stormschade.⁠ ⁠Directe stormschade is schade aan uw woning waarvan de storm het directe gevolg is van de schade. Wanneer een voorwerp, afkomstig van de woning van de buren, uw woning raakt en daardoor uw woning beschadigt, spreekt men over indirecte stormschade.⁠

Waar kan ik terecht?

In beide gevallen kun je terecht bij je eigen opstalverzekering om de claim in te dienen. Je hoeft dus niet naar de buren om het samen op te lossen!⁠
⁠ ⁠
Het is belangrijk dat je de schade zo snel mogelijk meldt. Gebruik hiervoor het 24-uursnummer. Het is verstandig om het tijdstip van de opgelopen schade te noteren, zodat de verzekering een goed beeld kan scheppen. Ruim ook nog niet alle resten van de schade op. In veel gevallen komt namelijk een expert langs om de schade op te nemen. ⁠

Om de schade daadwerkelijk te claimen zal een formulier ingevuld moeten worden. Dit formulier is te downloaden op de website van je verzekeraar maar kan vaak ook telefonisch aangevraagd worden. Het helpt om de claim te voorzien van foto’s.⁠ ⁠

Wat wordt er gedekt?

Een verzekering dekt in veel gevallen de schade wanneer door het KNMI windkracht 7 of meer is gemeten.⁠ De waarnemingen van de dag kun je hier terug vinden.

Mocht de storm plaatselijk zijn geweest en een landelijke meting niet boven windkracht 7 uitkomen, dan zal schade bij anderen in een straal van 10km als bewijs dienen.⁠

Veel verzekeraars hanteren echter een ander eigen risico bij stormschade, ook als je normaliter geen eigen risico hebt. Het eigen risico bij stormschade kan variëren van 100-500 euro.⁠

Terug naar boven
feedback_mix.png